Reklamácia tovaru

Záručná doba

Na všetok tovar zakúpený na našom e-shope je poskytovaná záruka 24 mesiacov, rovnako ako v kamennom obchode. Záruka začína plynúť dňom prevzatia výrobku spotrebiteľom. Predajca zodpovedá za chyby výrobku, ktorý má tovar pri prevzatí kupujúcim alebo ktoré sa objavia v priebehu záručnej doby. Nevzťahuje sa na chyby spôsobené nešetrným zaobchádzaním alebo mechanickým poškodením. Reklamáciu je možné uplatniť poštou.

Adresa

Zásielku je potrebné zaslať k reklamácii poštou na adresu:

KMV s.r.o., Na kalvárii 7/A, 811 04 Bratislava
 

Pokyny a podmienky

Do zásielky priložte sprievodný list, v ktorom uvediete, z akého dôvodu výrobok reklamujete. Ďalej priložte do zásielky kópiu faktúry. V prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktujte. 

Je v našom záujme všetky reklamácie riešiť čo najrýchlejšie, takže sa nemusíte báť, že by ste na vybavenie čakali dlhšie, ako je nutné.