Vrátenie tovaru

Vrátenie tovaru do 14 dní

Ak si objednáte tovar z nášho e-shopu, máte právo do 14 pracovných dní od prevzatia tovaru písomne odstúpiť od Kúpnej zmluvy. Tovar, ktorý ste sa rozhodli vrátiť, je potrebné doručiť nepoškodený, v originálnom obale, kompletný spolu s faktúrou na adresu:
 

Adresa

KMV s.r.o., Na Kalvárii 7/A, Bratislava 
 

Podmienky vrátenia

V prípade, že ste sa rozhodli odstúpiť od kúpnej zmluvy a vrátiť nám tovar, nie je nutné vrátenie kompletne celej objednávky, pokiaľ Vám nevyhovuje len jeden výrobok. V takomto prípade stačí, pokiaľ nám zašlete len ten konkrétny výrobok a vyznačíte ho vo svojej písomnej žiadosti a na kópii faktúry (v takomto prípade nemusíte zasielať originál faktúry). 
Ak sa rozhodnete vrátiť tovar, ktorý ste kúpili v balíčku, prípadne s darčekom, je potrebné vrátiť aj darček, resp. celé zakúpené balenie.

Odstúpením od zmluvy sú si zmluvné strany povinné vrátiť navzájom poskytnuté plnenia. V prípade, ak spotrebiteľ už prevzal objednaný tovar, je povinný ho vrátiť v originálnom nepoškodenom balení. V prípade, ak spotrebiteľ vráti objednaný tovar poškodený, čiastočne spotrebovaný resp. v stave, ktorý neodpovedá stavu, v ktorom bol predávajúcim odoslaný, berie na vedomie, že predávajúci je oprávnený si takto vzniknutú škodu, ktorú je predávajúci povinný preukázať, uhradiť zo sumy, ktorá bola uhradená spotrebiteľom za objednaný tovar.